شهلا بهروزی‌راد: منتظر شروع تمریناتم در آزادی هستم