حمایت مدیر توسعه FISA از دوره های آموزش آنلاین فدراسیون قایقرانی