سلمان خدادادی: برای رفاه حال ورزشکاران زیرساخت های هیات قایقرانی تهران را تکمیل کردیم