مسابقات قهرمانی کشور اسلالوم در رودخانه کرج برگزار می‌شود