با درخواست ICF مربیانی از چین، فرانسه و اسلواکی به دوره مربیگری اسلالوم اضافه شدند