به میزبانی قزوین؛
المپیاد استعداد های برتر قایقرانی اسلالوم بانوان برگزار می شود