نفرات برتر دومین دوره المپیاد استعدادهای برتر اسلالوم مردان مشخص شد