بازدید علیرضا سهرابیان از زیرساخت های‌ قایقرانی در چهارمحال و بختیاری