علیرضا سهرابیان: ملی‌پوشان قایقرانی پس از انجام تست کرونا به اردو می‌روند