سهرابیان: از ورزشکارانی که شانس کسب سهمیه دارند حمایت می‌کنیم