در پی  لغو مسابقات انتخابی المپیک / نامه نگاری سهرابیان با فدراسیون جهانی و کنفدراسیون روئینگ آسیا