سولماز عباسی: دوره های آموزش آنلاین پیشرفت قایقرانی را به دنبال خواهد داشت