پیام تشکر علیرضا سهرابیان از مسئولان، اهالی ورزش و خانواده قایقرانی