گزارش مسابقات قایقرانی هفته تربیت‌بدنی و ورزش هیات تهران