برای نخستین بار در تاریخ قایقرانی ایران
قایق بادبانی ایران در لیگ ستارگان جهان به آب می زند