سیاوش سعیدی: تمریناتم را با هدف مسابقات قهرمانی آسیا ادامه می دهم