سرپرست هیات قایقرانی شهرستان تفت استان یزد معرفی شد