۵ عضو کمیته فنی روئینگ فدراسیون قایقرانی معرفی شدند