باشگاه شهرداری بجنورد – آقایان

مربی
مربی: فرزین رضایی
مربی: محمدعلی قرائت
سرپرست: هادی راضیان
ورزشکاران
حمید رضوانی
آراد سلیمانپور
اردوان ایمانخواه
امیررضا عبدالهی
عطا زارعی

باشگاه شهرداری بجنورد – بانوان

مربی
مربی: حمیرا برزگر
سرپرست: آنیتا شاکری
ورزشکاران
مریم امیدی‌پارسا
هانیه خورسند
سما حشمدار
پریناز مهدی‌خانی
الهه رحیمی