رئیس فدراسیون قایقرانی در جلسه کمیته فنی:
علیرغم همه شرایط، اردوی تیم‌ها برای انتخابی المپیک را برگزار می‌کنیم