اولین تیم امداد و نجات قایقرانی به لرستان اعزام شد