تست انتخابی تیم ملی روئینگ جوانان بانوان برگزار شد