تدریس رشته قایقرانی برای نخستین بار در دانشگاه‌های‌ شیراز

کلاس های آموزشی