دیدار مشاورعالی سازمان برنامه و بودجه با رئیس فدراسیون قایقرانی