دیدار رئیس تربیت‌بدنی نیروی هوایی با رئیس فدراسیون قایقرانی