بازدید استاندار مرکزی از مجموعه قایقران هیات قایقرانی

کلاس های آموزشی