به مناسب میلاد حضرت فاطمه (س)/ تقدیر علیرضا سهرابیان از بانوان کارمند فدراسیون قایقرانی