برگزاری وبینار معرفی قایقرانی توسط هیات قایقرانی قم