افشین فرزام: فدراسیون جهانی روئینگ باید تصمیمی منطقی بگیرد