خبرگزاری فارس
صید مدال‌های رنگارنگ از آبهای کره با دستان پینه بسته