دیدار سهرابیان با فرمانده سپاه فتح استان کهگیلوئه و بوئراحمد