مهدی زارعی رئیس هیات قایقرانی بوشهر: از پتانسیل استان برای توسعه قایقرانی استفاده می کنیم